Search form

ANNOUNCEMENTS

Скопје, 20 март 2020

Придобивките од процесот на Отворено владино партнерство подразбира преку здруженост и взаемен дијалог да се работи на ко-создавање и спроведување на реформите што ги доближуваат владите до своите луѓе во процесот на транспарентност, отчетност и одговорност.

Скопје, 17 март 2020

Салата „Една точка за услуги“ (поранешна Комерцијална Банка), ќе работи со скратено работно време. Сите шалтери ќе работат од 08.30 до 16.30 часот. Оваа одлука стапува на сила од 18ти март, а е во согласност со мерките на Владата на Република Северна Македонија, за намалување на можноста и превенција од ширење на Корона вирусот.

Скопје, 12 март 2020

Министерството за информатичко општество и администрација, согласно последните насоки и вонредни мерки од Владата на Република Северна Македонија, апелира до сите граѓани кои во наредните 14 дена ќе имаат потреба од услуги или различен вид на консултации со државните институции, тоа да го прават по електронски пат.

Pages

ANNOUNCEMENTS

Skopje, July 11th, 2019

Today, North Macedonia and the United Kingdom hold a one-day expert workshop on cyber-security in Skopje, organized as part of their collaborative relations. The underlying aim of this worshop is to establish specific initiatives in support of the process of capacity building in the field of cyber-security, as well as to enhance cooperation between both countries.

Brussels, July 9th, 2019

The Minister of Information Society and Administration, Damjan Manchevski, attends the first meeting dedicated to the ICT Dialogue between EU and the Western Balkans, held in Brussels.

Skopje, July 5th, 2019

The Ministry of Information Society and Administration continues to implement measures stipulated under the National Operational Broadband Plan.

For that purpose, during its last session, the Government adopted the information on mapping public institutions and locations for free Wi-Fi access.

Pages