Сподели:

Национална стратегија за развој на електронски комуникации со информатички технологии

Главен предизвик на стратегијата е овозможување на агресивно воведување и масовно ефикасно користење на електронските комуникации и информатичките технологии, со што се придонесува за вклучување на Република Македонија во глобалната вмрежена економија и остварување значаен скок во економијата (leap frogging).

Национална стратегија за развој на електронски комуникации со информатички технологии

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form