Сподели:

Национална стратегија за е-Влада 2010-2012

Стратегијата за е-Влада ќе обезбеди стратешки пристап во искористувањето на информациско – комуникациските технологии за поефикасно работење на државната администрација

Национална стратегија за е-Влада 2010-2012

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form