Сподели:

Националната стратегија за развој на следна генерација широкопојасен интернет

Националната стратегија за развој на следна генерација широкопојасен интернет беше усвоена од Собранието на Република Македонија во 2009 година.

Националната стратегија за развој на следна генерација широкопојасен интернет

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form