Сподели:

Годишни планови за јавни набавки на Министерството за информатичко општество и администрација

Почитувани,

Овде може да ги погледнете сите информации за јавните набавки кои ги објавува Министерството за информатичко општество и администрација согласно Планот за јавни набавки.

На Електронскиот систем за јавни набавки, може да ги најдете сите информации, огласи, договори кои се однесуваат на јавните набавки на Министерството за информатичко општество и администрација.

 

 

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form