Сподели:

ИЗЈАВИ

Скопје, 13 јуни 2018 год.

Скопје, 12 јуни 2018 год.

Скопје, 12 јуни 2018 год.

Скопје, 05 јуни 2018 година

Скопје, 08 мај 2018 година

Скопје, 04 април 2018 година

Скопје, 30 март 2018 година

Скопје, 21 февруари 2018 година

Скопје, 19 февруари 2018 година

Скопје, 15 јануари 2018 година

Pages

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form