Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

NJOFTIM PËR SHTYP

20 shkurt 2020

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës dhe Fondacioni Metamorfozis, për herë të parë organizojnë ,,Hackathon” për të dhënat e hapura, i mundësuar nëpërmjet mbështetjes së Projektit të USAID-it për pjesëmarrje qytetare dhe Fondin e inovacioneve dhe zhvillimit

Shkup, 20 shkurt 2020

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Damjan Mançevski, në konferencën e sotme për shtyp iu referua projekteve të realizuara prej vitit 2017-të deri më sot, në drejtim të transformimit digjital të vendit tonë.

Shkup, 19 shkurt 2020

Zëvendësministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Aleksandar Bajdevski me ambasadorin e Republikës Popullore të Kinës Zhang Zuo, mbajtën takim

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

20 shkurt 2020

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës dhe Fondacioni Metamorfozis, për herë të parë organizojnë ,,Hackathon” për të dhënat e hapura, i mundësuar nëpërmjet mbështetjes së Projektit të USAID-it për pjesëmarrje qytetare dhe Fondin e inovacioneve dhe zhvillimit

Shkup, 20 shkurt 2020

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Damjan Mançevski, në konferencën e sotme për shtyp iu referua projekteve të realizuara prej vitit 2017-të deri më sot, në drejtim të transformimit digjital të vendit tonë.

Shkup, 19 shkurt 2020

Zëvendësministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Aleksandar Bajdevski me ambasadorin e Republikës Popullore të Kinës Zhang Zuo, mbajtën takim

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë