Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 19 korrik 2019

Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës dhe Zyra për teknologji informatike dhe menaxhim elektronik në Qeverinë e Republikës së Serbisë sot nënshkruan memorandum për bashkëpunim në fushën e digjitalizimit.

Shkup, 11 korrik 2019

Në kuadër të bashkëpunimit të Maqedonisë së Veriut dhe Mbretërisë së Bashkuar në fushën e sigurisë kibernetike, në Shkup sot mbahet punëtoria njëditore e ekspertëve për sigurinë kibernetike. Qëllimi i kësaj punëtorie është vendosja e iniciativave konkrete për mbështetjen e procesit të ndërtimin të kapaciteteve në fushën e sigurisë kibernetike, si dhe përforcimi i bashkëpunimit mes dy vendeve.

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 19 korrik 2019

Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës dhe Zyra për teknologji informatike dhe menaxhim elektronik në Qeverinë e Republikës së Serbisë sot nënshkruan memorandum për bashkëpunim në fushën e digjitalizimit.

Shkup, 11 korrik 2019

Në kuadër të bashkëpunimit të Maqedonisë së Veriut dhe Mbretërisë së Bashkuar në fushën e sigurisë kibernetike, në Shkup sot mbahet punëtoria njëditore e ekspertëve për sigurinë kibernetike. Qëllimi i kësaj punëtorie është vendosja e iniciativave konkrete për mbështetjen e procesit të ndërtimin të kapaciteteve në fushën e sigurisë kibernetike, si dhe përforcimi i bashkëpunimit mes dy vendeve.

Pages