Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 28 tetor 2019

Në Forumin e tretë të menaxhimit me internetin që u mbajt sot në Shkup, me kontributin e tyre ndaj temave të hapura në forum folën ministri Robert Popovski përgjegjës për komunikime,

Shkup, 25 tetor 2019

Të nderuar,

Kur flasim për e-tregtinë, në kontekst më të gjërë, së pari është e domosdoshme të flasim për zhvillimin e shoqërisë digjitale. Nga ana tjetër, për zhvillimin e shoqërisë digjitale

Shkup, 17 tetor 2019

Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës, sot e lançoi Regjistrin qendror të popullsisë. Regjistri i popullsisë mundëson grumbullimin e të dhënave për personat fizik dhe përdorimin

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 25 tetor 2019

Të nderuar,

Kur flasim për e-tregtinë, në kontekst më të gjërë, së pari është e domosdoshme të flasim për zhvillimin e shoqërisë digjitale. Nga ana tjetër, për zhvillimin e shoqërisë digjitale

Shkup, 17 tetor 2019

Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës, sot e lançoi Regjistrin qendror të popullsisë. Regjistri i popullsisë mundëson grumbullimin e të dhënave për personat fizik dhe përdorimin

Shkup, 16 tetor 2019

Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski, Ministri i Shoqërisë

Pages