Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 11 qershor 2018

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria për Punë të Brendshme hartuan bashkërisht versionin e punës së Strategjisë Nacionale për Sigurinë Kibernetike në Republikën e Maqedonisë. Ftojmë të gjithë palët e interesuara nga sektori publik, sektori privat, shoqëria akademike, organizatat qytetare dhe qytetarët

Shkup, 09 qershor 2018

Zëvendësministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë Aleksandar Bajdevski i hapi lojërat sportive tradicionale të organizuara nga Sindikata e punonjësve në administratë, organet gjyqësore dhe shoqatat, të cilat mbahen në Ohër. ç theksoi Bajdevski, bashkëpunimi

Shkup, 09 qershor 2018

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup në periudhën prej 29 deri më 31 maj 2018-të, organizoi trajnime me temën: Zbatimi i Kornizës së Vlerësimit të Përbashkët (Modeli CAF) në institucionet e Republikës së Maqedonisë. Qëllimi kryesor i trajnimit ishte forcimi i kapaciteteve

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 09 qershor 2018

Zëvendësministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë Aleksandar Bajdevski i hapi lojërat sportive tradicionale të organizuara nga Sindikata e punonjësve në administratë, organet gjyqësore dhe shoqatat, të cilat mbahen në Ohër. ç theksoi Bajdevski, bashkëpunimi

Shkup, 09 qershor 2018

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup në periudhën prej 29 deri më 31 maj 2018-të, organizoi trajnime me temën: Zbatimi i Kornizës së Vlerësimit të Përbashkët (Modeli CAF) në institucionet e Republikës së Maqedonisë. Qëllimi kryesor i trajnimit ishte forcimi i kapaciteteve

Shkup, 08 qershor 2018

Në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, sot u mbajt dita e parë nga Ditët e Hapura të Qeverisë me Organizatat e Shoqërisë Qytetare (SHQ). Në këtë takim, para një numri të madh të përfaqësuesve

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë