Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 04 qershor 2018

Zëvendëskryeministrja e Republikës së Maqedonisë dhe ministre e mbrojtjes, Radmilla Shekerinska dhe ministri i shoqërisë informatike dhe administratë Damjan Mancevski, sot morën pjesë në tryezën e rrubullakët me temën: "Krijimi i politikave publike

1 qershor 2018, Shkup

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Zoran Zaev dhe ministri për Shoqëri informatike dhe administratë Damjan Mançevski u drejtuan në forumin tematik: “Një vit qeveri - rishikim i organizatave qytetare drejt arritjeve të deritanishme dhe pritshmërive të ardhshme”, e cila

29 maj 2018, Shkup

Ministria për shoqëri informatike dhe administratë e përgatiti projekt planin nacional për partneritet të hapur qeveritar për vitet 2018 – 2020. Plani nacional përfshin spektër të gjerë të aktiviteteve të cilat do t’i ndërmarrë Qeveria në dy vitet e ardhshme, me qëllim që të përforcohen, thellohen dhe zgjerohen përpjekjet për përparimin

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 04 qershor 2018

Zëvendëskryeministrja e Republikës së Maqedonisë dhe ministre e mbrojtjes, Radmilla Shekerinska dhe ministri i shoqërisë informatike dhe administratë Damjan Mancevski, sot morën pjesë në tryezën e rrubullakët me temën: "Krijimi i politikave publike

1 qershor 2018, Shkup

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Zoran Zaev dhe ministri për Shoqëri informatike dhe administratë Damjan Mançevski u drejtuan në forumin tematik: “Një vit qeveri - rishikim i organizatave qytetare drejt arritjeve të deritanishme dhe pritshmërive të ardhshme”, e cila

29 maj 2018, Shkup

Ministria për shoqëri informatike dhe administratë e përgatiti projekt planin nacional për partneritet të hapur qeveritar për vitet 2018 – 2020. Plani nacional përfshin spektër të gjerë të aktiviteteve të cilat do t’i ndërmarrë Qeveria në dy vitet e ardhshme, me qëllim që të përforcohen, thellohen dhe zgjerohen përpjekjet për përparimin

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë