Shpërndaje:

Plani nacional operativ

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form