Shpërndaje:

Стратешки план на министерство за информатичко општество и администрација 2019-2021

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form