Shpërndaje:

Lokacioni i Akademisë për aftësim profesional të nëpunësve administrativ në Ministrinë për Shoqerisë Informatike dhe Administratë

Lokacioni i Akademisë për aftësim profesional të nëpunësve administrativ në Ministrinë për Shoqerisë Informatike dhe Administratë

Bulevardi 'Jane Sandanski' 61,
Komuna Aerodrom 1000 Shkup,
Republika e Maqedonisë


PUBLIC ADMINISTRATION TRAINING ACADEMY - MISA

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form