Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 04 gusht 2020

Në bazë të nenit 3 paragrafi (2) alinetë 5 dhe 6, nga aktvendimi për formimin e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit 

Shkup, 31 korrik 2020

Më datë 29 korrik, u mbajt seanca e katërt në korrespondencë e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin

Shkup, 22 korrik 2020

Më datë 20 korrik, u mbajt video seanca e tretë e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 04 gusht 2020

Në bazë të nenit 3 paragrafi (2) alinetë 5 dhe 6, nga aktvendimi për formimin e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të ,,Partneritetit 

Shkup, 31 korrik 2020

Më datë 29 korrik, u mbajt seanca e katërt në korrespondencë e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin

Shkup, 22 korrik 2020

Më datë 20 korrik, u mbajt video seanca e tretë e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë