Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 11 shtator 2018

Ministria për shoqëri informaike dhe administrate dhe Ministria e arsimit dhe shkencës në bashkëpunim me Fondacionin Metamorfozis i fton të gjithë mësimdhënësit dhe profesorët të paraqiten në Javën evropiane të kodimit e cila do të mbahet në mes 6 dhe 21 tetorit 2018 në lokacione

Shkup, 10 shtator 2018

Ministria për shoqëri informatike dhe administratë i publikon draft-versionet e Ligjit për regjistrin qendror

Shkup, 10 shtator 2018

Takimi i tretë i Këshillit për reforma në administratën publike u mbajt sot në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë. Qëllimi i këtij

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 11 shtator 2018

Ministria për shoqëri informaike dhe administrate dhe Ministria e arsimit dhe shkencës në bashkëpunim me Fondacionin Metamorfozis i fton të gjithë mësimdhënësit dhe profesorët të paraqiten në Javën evropiane të kodimit e cila do të mbahet në mes 6 dhe 21 tetorit 2018 në lokacione

Shkup, 10 shtator 2018

Ministria për shoqëri informatike dhe administratë i publikon draft-versionet e Ligjit për regjistrin qendror

Shkup, 10 shtator 2018

Takimi i tretë i Këshillit për reforma në administratën publike u mbajt sot në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë. Qëllimi i këtij

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë