Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 10 gusht 2018

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë, aktualisht po punon rreth raportit të parë gjashtëmujor për zbatimin e Strategjisë për Reforma në Administratën Publike, të miratuar nga Qeveria në shkurt të këtij viti. Në përputhje me Strategjinë, Ministria për

Shkup, 26 korrik 2018

Delegacioni qeveritar i përbërë nga Dragan Tevdovski – Ministër i Financave, Damjan Mançevski – ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës dhe Zorica Apostolska - ministre përgjegjëse për investimet e huaja, mëngjesin e sotëm nderoi dhe vendosën kurora lulesh para monumentit të viktimave të tërmetit në

Shkup, 26 korrik 2018

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Damjan Mançevski, sot mbajti konferencë për shtyp. Në konferencën për shtyp, Ministri Mançevski prezantoi Strategjinë dhe Planin aksional për të dhënat e hapura.
"E kemi të njohur se të dhënat e

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 10 gusht 2018

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë, aktualisht po punon rreth raportit të parë gjashtëmujor për zbatimin e Strategjisë për Reforma në Administratën Publike, të miratuar nga Qeveria në shkurt të këtij viti. Në përputhje me Strategjinë, Ministria për

Shkup, 26 korrik 2018

Delegacioni qeveritar i përbërë nga Dragan Tevdovski – Ministër i Financave, Damjan Mançevski – ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës dhe Zorica Apostolska - ministre përgjegjëse për investimet e huaja, mëngjesin e sotëm nderoi dhe vendosën kurora lulesh para monumentit të viktimave të tërmetit në

Shkup, 26 korrik 2018

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Damjan Mançevski, sot mbajti konferencë për shtyp. Në konferencën për shtyp, Ministri Mançevski prezantoi Strategjinë dhe Planin aksional për të dhënat e hapura.
"E kemi të njohur se të dhënat e

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë