Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 24 korrik 2018

Ministri për shoqëri informatike dhe adminstratë Damjan Mançevski, sot në kuadër të seancës së Komisionit për Transport dhe Lidhje, mbajti një konferencë për shtyp ku u shqyrtuan ndryshimet në Ligjin për Shërbimet

Tbilisi, 19 korrik 2018

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë Damjan Mançevski është pjesë e konferencës ndërkombëtare për partneritetin e hapur qeveritar, i cili po mbahet në Tbilisi të Gjeorgjisë.
Ministri Mancevski ishte njëri nga folësit në sesionin e panelit me temë: "Nga angazhimi në bashkë-krijim.

Shkup, 19 korrik 2018

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë Damjan Mançevski, realizoi takim pune me ministrin për administratë publike të Estonisë, Janek Magi.
Në takim ata diskutuan për procesin e digjitalizimit të Estonisë dhe përvojat pozitive të cilat mund të transferohen

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 24 korrik 2018

Ministri për shoqëri informatike dhe adminstratë Damjan Mançevski, sot në kuadër të seancës së Komisionit për Transport dhe Lidhje, mbajti një konferencë për shtyp ku u shqyrtuan ndryshimet në Ligjin për Shërbimet

Tbilisi, 19 korrik 2018

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë Damjan Mançevski është pjesë e konferencës ndërkombëtare për partneritetin e hapur qeveritar, i cili po mbahet në Tbilisi të Gjeorgjisë.
Ministri Mancevski ishte njëri nga folësit në sesionin e panelit me temë: "Nga angazhimi në bashkë-krijim.

Shkup, 19 korrik 2018

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë Damjan Mançevski, realizoi takim pune me ministrin për administratë publike të Estonisë, Janek Magi.
Në takim ata diskutuan për procesin e digjitalizimit të Estonisë dhe përvojat pozitive të cilat mund të transferohen

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë