Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 09 korrik 2018

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë organizoi evenimentin e dytë publik për "Partneritetin e Hapur Qeveritar - dialogu me organizatat e shoqërisë qytetare për Planin Nacional Aksional 2018-2020". Qëllimi i evenimentit ishte që të prezantohet Projekt-Plani Aksional për Partneritetin e Hapur Qeveritar i

Shkup, 04 korrik 2018

Zëvendëskryeministri i Qeverisë i obliguar për çështjet ekonomike d-r Koço Angjushev dhe ministri për shoqëri informatike dhe

Shkup, 04 korrik 2018

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë Damjan Mançevski, sot është pjesë e takimit të ministrave të ekonomisë në kuadrin e procesit të Berlinit. Takimi është pjesë e një sërë takimesh në kuadër të Samitit të Londrës për vendet e Ballkanit Perëndimor. Për Maqedoninë, është e një rëndësie të veçantë që në këtë

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 09 korrik 2018

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë organizoi evenimentin e dytë publik për "Partneritetin e Hapur Qeveritar - dialogu me organizatat e shoqërisë qytetare për Planin Nacional Aksional 2018-2020". Qëllimi i evenimentit ishte që të prezantohet Projekt-Plani Aksional për Partneritetin e Hapur Qeveritar i

Shkup, 04 korrik 2018

Zëvendëskryeministri i Qeverisë i obliguar për çështjet ekonomike d-r Koço Angjushev dhe ministri për shoqëri informatike dhe

Shkup, 04 korrik 2018

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë Damjan Mançevski, sot është pjesë e takimit të ministrave të ekonomisë në kuadrin e procesit të Berlinit. Takimi është pjesë e një sërë takimesh në kuadër të Samitit të Londrës për vendet e Ballkanit Perëndimor. Për Maqedoninë, është e një rëndësie të veçantë që në këtë

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë