Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 18 korrik 2018

Sot u mbajt takimi i dytë i Sekretariatit për Reforma në Administratën Publike i kryesuar nga Shefi i Sekretariatit Aleksandar Bajdevski - Zëvendësministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës. Në takim u diskutua rreth statusit të realizimit të aktiviteteve të Planit aksional të Strategjisë për Reforma

Shkup, 16 korrik 2018

Në seancën e pestë të Këshillit Nacional të TIK-ut u shqyrtuan dhe u miratuan Strategjia Nacionale për Sigurinë Kibernetike (Cyber Security) 2018-2020 dhe Strategjia për të dhënat e hapura 2018-2020 me

Shkup, 09 korrik 2018

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë organizoi evenimentin e dytë publik për "Partneritetin e Hapur Qeveritar - dialogu me organizatat e shoqërisë qytetare për Planin Nacional Aksional 2018-2020". Qëllimi i evenimentit ishte që të prezantohet Projekt-Plani Aksional për Partneritetin e Hapur Qeveritar i

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 18 korrik 2018

Sot u mbajt takimi i dytë i Sekretariatit për Reforma në Administratën Publike i kryesuar nga Shefi i Sekretariatit Aleksandar Bajdevski - Zëvendësministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës. Në takim u diskutua rreth statusit të realizimit të aktiviteteve të Planit aksional të Strategjisë për Reforma

Shkup, 16 korrik 2018

Në seancën e pestë të Këshillit Nacional të TIK-ut u shqyrtuan dhe u miratuan Strategjia Nacionale për Sigurinë Kibernetike (Cyber Security) 2018-2020 dhe Strategjia për të dhënat e hapura 2018-2020 me

Shkup, 09 korrik 2018

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë organizoi evenimentin e dytë publik për "Partneritetin e Hapur Qeveritar - dialogu me organizatat e shoqërisë qytetare për Planin Nacional Aksional 2018-2020". Qëllimi i evenimentit ishte që të prezantohet Projekt-Plani Aksional për Partneritetin e Hapur Qeveritar i

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë