Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 29 maj 2020

Përsëri u bëjmë thirrje qytetarëve që ta instalojnë Aplikacionin StopKorona!

Në kushte të lehtësimit të masave restriktive, StopKorona! është mjet

Shkup, 8 maj 2020

Më 6 maj, u mbajt video seanca konstituive e Këshillit mbi koordinimin dhe ndjekjen e procesit të Partneritetit

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 29 maj 2020

Përsëri u bëjmë thirrje qytetarëve që ta instalojnë Aplikacionin StopKorona!

Në kushte të lehtësimit të masave restriktive, StopKorona! është mjet

Shkup, 13 maj 2020

Kumtesa e sotme e Konfederatës së sindikatave të lira – KSL, i referohej

Shkup, 8 maj 2020

Më 6 maj, u mbajt video seanca konstituive e Këshillit mbi koordinimin dhe ndjekjen e procesit të Partneritetit

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë