Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 15 qershor 2020

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjan Mançevski, sot ishte pjesë e webinarit të organizuar nga Unioni ndërkombëtar i telekomunikacionit – “ITU”, të dedikuar në rritjen e ndikimit të TIK-ut mbi

Shkup, 11 qershor 2020

Më 09 qershor u mbajt video seanca e dytë e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të Partneritetit

Shkup, 04 qershor 2020

Sa i përket shpalljes së grevës nga ana e pjesëtarëve të shoqatës Medium objektiv, Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës dëshiron të potencojë se nuk është bërë përzgjedhje dhe diskriminim në sigurimin e ndihmës ndaj

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 15 qershor 2020

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjan Mançevski, sot ishte pjesë e webinarit të organizuar nga Unioni ndërkombëtar i telekomunikacionit – “ITU”, të dedikuar në rritjen e ndikimit të TIK-ut mbi

Shkup, 11 qershor 2020

Më 09 qershor u mbajt video seanca e dytë e Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të Partneritetit

Shkup, 04 qershor 2020

Sa i përket shpalljes së grevës nga ana e pjesëtarëve të shoqatës Medium objektiv, Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës dëshiron të potencojë se nuk është bërë përzgjedhje dhe diskriminim në sigurimin e ndihmës ndaj

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë