Shpërndaje:

STRATEGJIA NACIONALE- STRATEGJIA PËR ZHVILLIMIN E E-PËRMBAJTJEVE 2010-2015

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form