Shpërndaje:

PROGRAMI VJETOR I TRAJNIMEVE GJENERIKE PËR NËPUNËSIT ADMINISTRATIV PËR VITIN 2019

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form