Shpërndaje:

Mançevski: Zëvendësdrejtorët vetëm në ndërmarrjet publike të cilat janë formuar nga qeveria – gjithsej 12

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form