Shpërndaje:

Digitalizimi (miratohen tre ligje me të cilat dokumentet në letër zëvendësohen me dokumente elektronike) - Shtypi në Qeveri

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form